top
Please keyin username and password:
Forgot your password
 
 
 

CAD Files Integrated Servo Motors

 
 
 
MAC Motor standard
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC expansion modules
 

 
 

MAC050-A1
46W IP42
MAC095-A1
92W IP42
MAC140-A1
134W IP42
MAC141-A1
134W IP42
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC400-D2
MAC402-D2 *(no PD )
400W IP55

MAC400-D5
MAC402-D5 *(no PD)
400W IP55
with Brake

2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC800-D2
750W IP55
MAC800-D3
750W IP66

MAC800-D5
750W IP55
with brake
MAC800-D6
750W IP66
with brake

MAC800-D6
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC1000-D2-xAAJ
with fins 1000WMAC1000-D2
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC1200-D2-xAAJ
with fan 1182WMAC1200-D2-xAJJ
with fins 1000WMAC1200-D3-xAAJ
with fins 1000WMAC1200-D5-xAAJ with brake and fan 1182WMAC1200-D5
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC1500-D2
1500W

MAC1500-D5
1500W

MAC1500-G2
1500W
MAC1500-G2
MAC1500-G5
1500W with brake
MAC1500-G5
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC3000-D2
3000W

MAC3000-D5
3000W with brake

MAC3000-G2
3000W
MAC3000-G2
MAC3000-G5
3000W with brake
MAC3000-G5
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (DWG)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC4500-G2-xAAL
4500W
MAC4500...
MAC4500-G5-xAAL
4500W with brake
MAC4500...
MAC4500-G2-xTAL
4500W with fan
MAC4500...
MAC4500-G5-xTAL
4500W with fan and
brake
MAC4500...
* ( No PD ) - No external power dump connector

MAC Motor special
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC050-A1AEEA
 
 
 
 

MAC050-A1ACAA
 
 
 
 

MAC050-A3__C_

MAC050-A3__C_ MAC050-A3__C_
MAC100-A3ASSG Sxxx
MAC101-A3ASSG Sxxx
Stainless Steel motor
without internal gear
MAC10x-A3 MAC10x-A3
MAC100-A3ASSG Sxxx
MAC101-A3ASSG Sxxx
Stainless Steel motor
with internal gear
MAC10x-A3 MAC10x-A3 MAC10x-A3
MAC140-A1AAAF
 
 
 
 

MAC140-A2AGAH

MAC140-A2A... MAC140-A2A...
MAC140-A3AABA
(Mint Green)
MAC140-A3AAAA (Black)
MAC140-A3AACA (White)
All types are with IP67
MAC140-x-01
MAC141-A1AFAG
 
 
MAC141-A3AABA
(Mint Green)
MAC141-A3AACA (White)
MAC141-A3AAFA (Red)
All types are with IP67
MAC400-D5-xxxx-A036
with 90° angled M16 connectors

MAC Motor modules without cables. MAC050 to MAC3000
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC00-Ex4MAC00-Ex4
MAC00-Ex41
 
MAC Motor modules with cables and straight connector. MAC050 to MAC3000
JVL Type No.
2D (DWG)
2D (DXF)
3D (IGES)
3D (STEP)
PDFl
MAC00-Ex4

MAC00-Ex41

 


JVL A/S Bregnerødvej 127 DK-3460 Birkerød Denmark
Tel: +45 4582 4440 Fax: +45 4582 5550 E-mail: jvl@jvl.dk
Copyright © JVL A/S - All Rights Reserved.

SEO & CMS System.


HTML5 | CSS3